Plakat_dystrybucja_A2

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podsumowanie Programu FEAD 2014-2020

Parafia p.w. Św. Józefa Robotnika zakończyła wydawanie produktów żywnościowych . Ostatnie wydawanie odbyło się 23 maja 2019r.

Z pomocy skorzystało 100 osób ( 32 rodziny ) odbierając produkty żywnościowe w formie paczek . Wydano łącznie 900 paczek i przekazano 3825 kg artykułów spożywczych.

Ponadto parafia przeprowadziła działania towarzyszące,w których wzięły udział 12 osób.

Parafia podjęła decyzję o kontynuacji dystrybucji żywności na rok 2019-2020 dla 100 osób . Po wnioski należy zgłaszać się do Ośrodków Pomocy Społecznej. Obowiązuje nowe kryterium dochodowe : dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł ,

dla członka rodziny 1056 zł .

Dodaj komentarz