Komunia

Dokumenty:

1. Akt chrztu dziecka

W naszej parafii ten sakrament jest udzielany w trzecią niedzielę maja. Dzieci, które go przyjmują uczestniczą w przygotowaniu do tego sakramentu w katechezie szkolnej ale również parafialnej. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w kościele lub na parafii. Tam dzieci zapoznają się z tajemnicą Chrystusa przychodzącego do ich serc pod postacią Eucharystii. Raz w miesiącu odbywają się wspólne spotkania rodziców, które mają pomóc rodzinie w dobrym przygotowaniu dziecka , ale i siebie na to wydarzenie. Ważnym elementem jest właśnie to by rodzice przez cały czas przygotowania aktywnie włączyli się w dobre przeżycie przez ich rodzinę tego ważnego dla chrześcijańskiego życia ich dziecka wydarzenia.

Dodaj komentarz