Sankt Petersburg 2017

TERMIN: 16.06.2017 – 24.06.2017

DZIEŃ 1 W godzinach porannych 05:00. Bezpośredni przejazd przez Polskę na Litwę z krótkimi postojami na trasie i kontynuacja podróży do Kowna . Wieczorem spacer po starówce kowieńskiej . Kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 2 Po śniadaniu wyjazd do Szawli i zwiedzanie Góry Krzyży. Następnie kontynuacja podróży do Rygi, zwiedzanie najstarszej części miasta z przewodnikiem , czas do własnej dyspozycji a następnie przejazd na kolację i nocleg do Talina .

DZIEŃ 3 Śniadanie w hotelu i wyjazd do centrum , zwiedzanie miasta z przewodnikiem a następnie kontynuacja podróży do Sankt Petersburga . Kolacja i nocleg .

DZIEŃ 4 Po śniadaniu zwiedzanie miasta: Ermitaż, Sobór Kazański, Sobór Św. Izaaka, Cerkiew Zbawiciela, Aleje Newskie, Twierdza Pietro-Pawłoska. Kolacja i nocleg. (fakultatywnie) wyjazd na podnoszenie mostów nocą

DZIEŃ 5 Śniadanie , wyjazd do Peterhoffu i zwiedzanie: Pałacu i Pięknego parku nad Zatoką Fińską. Powrót do centrum miasta i czas wolny przy Prospekcie Newskim . Wieczorem kolacja a po niej (fakultatywnie) występ folklorystyczny w Pałacu Mikołajewskim . Nocleg.

DZIEŃ 6 Po śniadaniu przejazd do Carskiego Sioła letniej rezydencji Carów. Zwiedzanie ( Replika Bursztynowej Komnaty) , następnie przejazd do granicy z Łotwą i kontynuacja podróży do Dauvgapilis . Kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 7 Śniadanie w hotelu i przejazd do Wilna , spotkanie z przewodnikiem , następnie przejazd na główną nekropolię Wilna – Cmentarz na Rosie , później zwiedzanie centralnej części miasta m.in. Ostra Brama. Kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 8 Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Wilna : Kościół Św. Teresy, Kościół Św. Piotra i Pawła, Katedra Wileńska, Kościół Św. Ducha. Kolacja i nocleg w hotelu .

DZIEŃ 9 Śniadanie a po nim bezpośredni przejazd do granicy i dalej do Warszawy , tam Kościół Bożej Opatrzności . Kontynuacja podróży do Złotoryi (obiadokolacja po trasie we własnym zakresie) . Planowany powrót około północy i zakończenie pielgrzymki.

CENA : 560 EURO + 400 PLN

Świadczenia zawarte w cenie:

– przejazd autokarem klasy LUX

– przewodnicy lokalni

– 8 noclegów w hotelach + HB

– Ubezpieczenie NW i KL

– wiza rosyjska

Wpłaty :

1 rata przy zapisie 200 Euro + 200 Zł

2 rata na spotkaniu w kwietniu pozostała część.

Na spotkanie w kwietniu trzeba dostarczyć paszport i zdjęcie paszportowe do wizy rosyj­skiej inne niż w paszporcie.

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

  • 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

  • 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

– ośrodki pomocy społecznej,

– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Podprogram 2014

Za pośrednictwem Caritas W Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r., dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa.  Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400 paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.

Podprogram 2016

Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016” będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej. Do magazynów Caritas trafi 11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących.