W nadziei życia wiecznego zawiadamiamy, że

dnia 20 maja 2016 r.

w 60 roku życia,

w 35 roku kapłaństwa

odszedł do Pana

śp.

Ksiądz Czesław Paruch

proboszcz parafii w Wilkowie, dziekan dekanatu Złotoryja,

Kanonik RM, Kanonik Honorowy Kapituły Krzeszowskiej.

Po święceniach prezbiteratu, które przyjął 23 maja 1981 r., jako wikariusz pracował w parafiach w Świerzawie i Złotoryji.

Od 1989 roku pełnił posługę proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny
w Bogatyni, Miłosierdzia Bożego w Jaworze, Pisarzowicach k/Lubania, Męcince, a od 2009 w Wilkowie.
Od 2012 r. był dziekanem dekanatu złotoryjskiego.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano następująco:

24 maja 2016 r. (wtorek) – 18.00 – eksportacja do kościoła parafialnego w Wilkowie i Msza św.
koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa pomocniczego Marka Mendyka.

25 maja 2016 r. (środa) – 12.00 – Msza św. pogrzebowa w Wilkowie i pogrzeb pod przewodnictwem Biskupa
legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.

Zmarłego Prezbitera polecamy modlitwom.

Legnicka Kuria Biskupia

Unijna pomoc dla parafian

Parafia p.w. św. Józefa Robotnika w Złotoryi w grudniu 2014 roku rozpoczęła uczestnictwo w programie operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2014 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD.

Dzięki otrzymanej żywności Parafia pragnęła wspomóc osoby najbardziej potrzebujące. Listę takich osób dla parafii przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi na podstawie wytycznych MIPS, sytuacji materialnej osób zakwalifikowanych i liczby dzieci w rodzinie.

Z produktów, takich jak mleko, makaron, mielonka, cukier i olej zostały przygotowane paczki żywnościowe, które zostały przekazane dla 99 osób. Wśród tych osób znalazły się osoby niepełnosprawne, bezrobotne i rodziny wielodzietne.

W ramach programu w parafii prowadzone były także inne działania towarzyszące. Dzięki temu potrzebujący parafianie wzięli udział w takich wydarzeniach jak: jasełka, koncert kolęd oraz w spotkaniu ze św. Mikołajem dla najmłodszych.

Parafia także w ramach dodatkowych działań zakupiła żywność z własnych środków, którą przekazała ubogim.

Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację programu.

Ks. Krzysztof Czyż, proboszcz parafii.