Wyjazd do Lwowa 2016

Termin: 28.09-01.10.2016

Dzień 1 Wyjazd w godzinach wieczornych około 23:00 i bezpośredni przejazd do Lwowa ( nocna podróż)

Dzień 2 W godzinach porannych przyjazd do hotelu , spotkanie z przewodnikiem miejscowym i zwiedzanie miasta : Wysoki Zamek , Katedra Łacińska oraz Ormiańska , Cmentarz Łyczakowski oraz Orląt, Katedra Św. Jura , Uniwersytet, Politechnika . Kolacja bankietowa w hotelu i nocleg.

Dzień 3 Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Lwowa : Rynek , Katedra Ormiańska , Kaplica Boimów, Apteka i Muzeum , spacer po wałach hetmańskich. Kolacja bankietowa

( fakultatywnie ) i nocleg w hotelu.

Dzień 4 Po śniadaniu wyjazd do granicy a następnie do Przemyśla, tam zwiedzanie starówki i miasta , czas wolny a po nim wyjazd w drogę powrotną( fakultatywnie obiad ). Planowany powrót około 22:00 i zakończenie wycieczki

Cena: 510 PLN

Świadczenia zawarte w cenie

– Przejazd Autokarem

– 2 noclegi w hotelu + HB ( Perła )

– Ubezpieczenie NW i KL

– Przewodnik we Lwowie

Zapisy i informacje w parafii św. Józefa Robotnika w Złotoryi tel. 601880115

TURYSTYKA KRAJOWA I ZAGRANICZNA „ PIAST TOURIST „ JÓZEF SZPETKOWSKI

BRZEG UL. PIŁSUDSKIEGO 23/11

Unijna pomoc dla parafian

Parafia p.w. św. Józefa Robotnika w Złotoryi w grudniu 2014 roku rozpoczęła uczestnictwo w programie operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2014 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD.

Dzięki otrzymanej żywności Parafia pragnęła wspomóc osoby najbardziej potrzebujące. Listę takich osób dla parafii przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi na podstawie wytycznych MIPS, sytuacji materialnej osób zakwalifikowanych i liczby dzieci w rodzinie.

Z produktów, takich jak mleko, makaron, mielonka, cukier i olej zostały przygotowane paczki żywnościowe, które zostały przekazane dla 99 osób. Wśród tych osób znalazły się osoby niepełnosprawne, bezrobotne i rodziny wielodzietne.

W ramach programu w parafii prowadzone były także inne działania towarzyszące. Dzięki temu potrzebujący parafianie wzięli udział w takich wydarzeniach jak: jasełka, koncert kolęd oraz w spotkaniu ze św. Mikołajem dla najmłodszych.

Parafia także w ramach dodatkowych działań zakupiła żywność z własnych środków, którą przekazała ubogim.

Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację programu.

Ks. Krzysztof Czyż, proboszcz parafii.