Boże Narodzenie  przynosi orędzie o tym, że „Bóg umiłował świat i dał Swojego Syna, aby każdy kto, w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Wydarzenie w Betlejem, które będziemy przeżywamy może wiele zmienić w nas i w świecie, który tworzymy i który nas otacza, wystarczy pozwolić Mu w nas się narodzić i współdziałać z Nim. I chociaż to nie łatwe, to wydaje się jedyną drogą mogącą ocalić nas, nasze rodziny, nasze społeczeństwo oraz wartości, które są nam drogie. Takiego przeżycia Świąt życzę a Nowy Rok niech przyniesie wiele pokoju i spełnienia marzeń i planów życiowych i zawodowych.

Plakat_dystrybucja_A2

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podsumowanie Programu FEAD 2014-2020

Parafia p.w. Św. Józefa Robotnika zakończyła wydawanie produktów żywnościowych . Ostatnie wydawanie odbyło się 23 maja 2019r.

Z pomocy skorzystało 100 osób ( 32 rodziny ) odbierając produkty żywnościowe w formie paczek . Wydano łącznie 900 paczek i przekazano 3825 kg artykułów spożywczych.