Unijna pomoc dla parafian

Parafia p.w. św. Józefa Robotnika w Złotoryi w grudniu 2014 roku rozpoczęła uczestnictwo w programie operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2014 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD.

Dzięki otrzymanej żywności Parafia pragnęła wspomóc osoby najbardziej potrzebujące. Listę takich osób dla parafii przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi na podstawie wytycznych MIPS, sytuacji materialnej osób zakwalifikowanych i liczby dzieci w rodzinie.

Z produktów, takich jak mleko, makaron, mielonka, cukier i olej zostały przygotowane paczki żywnościowe, które zostały przekazane dla 99 osób. Wśród tych osób znalazły się osoby niepełnosprawne, bezrobotne i rodziny wielodzietne.

W ramach programu w parafii prowadzone były także inne działania towarzyszące. Dzięki temu potrzebujący parafianie wzięli udział w takich wydarzeniach jak: jasełka, koncert kolęd oraz w spotkaniu ze św. Mikołajem dla najmłodszych.

Parafia także w ramach dodatkowych działań zakupiła żywność z własnych środków, którą przekazała ubogim.

Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację programu.

Ks. Krzysztof Czyż, proboszcz parafii.