Bierzmowanie w Katedrze

 

Informacje dotyczące

udzielania sakramentu bierzmowania osobom dorosłym

w Katedrze w Legnicy.

_____________________________________________________________

 1. Sakrament bierzmowania udzielany będzie cztery razy w roku.
 1. W roku 2015 wyznaczone zostały następujące terminy:

2 marca – godz. 18.30

23 maja – godz. 18.30

7 września – godz. 18.30

30 listopada – godz. 18.30

 1. Zasadnicze przygotowanie odbywa się w parafii macierzystej.
 1. Ksiądz Proboszcz winien zgłosić kandydata mniej więcej na trzy miesiące przed planowanym terminem bierzmowania. Zatem konsekwentnie:

na 2 marca 2015 zgłaszamy kandydatów do 15 grudnia 2014

na 23 maja 2015 zgłaszamy kandydatów do 2 marca 2015

na 7 września 2015 zgłaszamy kandydatów do 23 maja 2015

na 30 listopada 2015 zgłaszamy kandydatów do 22 sierpnia 2015

na kolejny wyznaczony termin w roku 2016 do 30 listopada 2015

 1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w notariacie Legnickiej Kurii Biskupiej w godzinach urzędowania telefonicznie lub osobiście. Prosimy, aby zgłoszeń dokonywał ksiądz proboszcz lub inny ksiądz, odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, nazwę parafii zgłaszającej oraz kontaktowy numer telefonu.
 1. Poza przygotowaniem w parafii macierzystej, kandydat winien uczestniczyć
  w
  dwóch spotkaniach diecezjalnych, połączonych z katechezami. Przynajmniej jedną z katechez wygłosi Biskup Legnicki. Spotkania odbywać się będą
  w sali katedralnego domu parafialnego przy ul. Św. Piotra 2a. Jeżeli będzie taka potrzeba /np. duża ilość kandydatów z jednego rejonu/ spotkania te będą mogły się odbyć w miejscu bardziej dogodnym dla kandydatów.
 1. Na pierwsze spotkanie, kandydaci winni przywieźć ze sobą:

– skierowanie od ks. proboszcza

– świadectwo chrztu

– zaświadczenie dla świadka bierzmowania

 1. Prosimy, aby kandydaci do bierzmowania odbyli spowiedź przed przyjęciem sakramentu w swoich macierzystych parafiach.
 1. Poniższa tabela zawiera konkretne daty związane z poszczególnymi terminami bierzmowania.

 

data bierzmowania

Katedra

data
zgłoszenia

kandydatów

data
I spotkania
data
II spotkania
data
III spotkania

(w dniu bierzmowania)

godz. 18.30 do… godz. 18.00 godz. 18.00 godz. 17.00
2 marca 2015 15 grudnia 2014 19 grudnia 2014 13 lutego 2015 2 marca 2015
23 maja 2015 2 marca 2015 6 marca 2015 8 maja 2015 23 maja 2015
7 września 2015 23 maja 2015 29 maja 2015 21 sierpnia 2015 7 września 2015
30 listopada 2015 22 sierpnia 2014 28 sierpnia 2015 13 listopada 2015 30 listopada 2015

Informacja dodatkowa:

W bieżącym roku /2014/ osoby dorosłe, po uprzednim odpowiednim przygotowaniu w parafii, będą mogły przyjąć sakrament bierzmowania w Katedrze
w Legnicy w dniu 15 grudnia br. o godz. 18.30, na dotychczasowych zasadach. Zatem osoby te winny się zgłosić w kancelarii Katedry /ul. Św. Piotra 2a/ z wypełnionym przez księdza proboszcza formularzem zgłoszeniowym, który można pobrać ze strony internetowej Katedry
www. katedra.legnica.pl

 

 

Dodaj komentarz