Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

15 października 2017 r.

 1. Przeżywamy 28 Niedzielę w ciągu roku msze św. o 8.30 i 11.00. Nabożeństwo różańcowe po mszy św. a w poniedziałek o godz. 17.00.

 2. W tygodniu msze św. we wtorek, środę i piątek o godz. 17.00 w czwartek i so­botę o godz. 7.00.

 3. We wtorek o godz. 18.00 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. W piątek o 18.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania.

 4. W środę kancelaria parafialna czynna od 16.00 do 16.30.

 5. Parafia Narodzenia NMP organizuje kurs przedmałżeński w październiku, w dniach 20, 21, 22 oraz 27, 28, 29 października w domu parafialnym przy ul. Chopina 1 a. Na­stępny kurs odbędzie się dopiero wiosną.

 6. Pod chórem zostały wyłożone koperty na ofiary na ogrzewanie kościoła.

 7. Dziękuję za ofiary składane na budowę kościoła i ogrzewanie.

 8. Zbliża się listopad i wspomnienie naszych zmarłych, którzy, jak wierzymy, czekają zmartwychwstania. Często potrzebują naszej modlitwy i dobrych czy­nów, by móc osiągnąć pełnię zbawienia. W tym czasie kościół modli się za nich w wypominkach, w których wyczytujemy ich imiona i prosimy dla nich o miłosierdzie. Przy wyjściu z kościoła możemy wziąć kartki wypominkowe.

 9. Na tablicy ogłoszeń wisi zaproszenie do wzięcia udziału, w środę 18 paździer­nika od 9 do 14 w ZOKIR, w akcji rejestracji dawców szpiku kostnego, może­my w ten sposób pomóc małemu Miłoszowi Pisarskiemu lub innej osobie po­trzebującej szpiku od dawcy niespokrewnione­go.

 10. Od 5 do 11 listopada biuro pielgrzymkowe z Brzegu, z którym pielgrzymuje­my od kilku lat, organizuje pielgrzymkę do Włoch do grobów św. Jana Pawła II i O.Pio, zostało parę miejsc, koszt 250 euro. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej parafii i księdza proboszcza.

 11. Sprzątanie we wrześniu i październiku:

 • 21 października ul. Broniewskiego 23

 • 28 października pozostałe domki Broniewskiego

Dodaj komentarz