Ogłoszenia Duszpasterskie

 1. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  12 września 2021 r.

  1. 24 Niedziela w ciągu roku msze św. o 8.30 i 11.00.

  2. Msze św. w tygodniu we wtorek, środę i piątek o godz. 17.00. W czwartek i sobotę rano o godz. 7.00.

  3. We wtorek św. Podwyższenia Krzyża Świętego, w środę wspominamy NMP Bolesną.

  4. W środę Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00, o 16.45 nabożeństwo do św. Józefa, o godz. 17.00 msza św.

  5. Początek pielgrzymki na Sycylię jutro msza św. o godz. 4.00, później wyjazd, nawiedzając miejsca kultu będziemy zanosić modlitwę w in­tencjach parafii i parafian.

  6. Spotkanie rodziców dzieci, które mają przyjąć po raz pierwszy Komu­nię Świętą w przyszłym roku w niedzielę 26 września po mszy św. o godz. 11.00. Proszę rodziców by nauczyli dzieci tajemnic różańco­wych i modlitwy różańcem.

  7. Obecnie przygotowujemy się do Ingresu naszego Biskupa do Katedry. Jest to bardzo ważny moment w życiu Kościoła diecezjalnego, ponieważ
   uroczyste wejście Biskupa do swojego kościoła katedralnego jest oficjalnym przyjęciem Pa­sterza przez wspólnotę i oficjalnym początkiem pasterzowania. Poszczególne części liturgii związanej z objęciem diecezji przez biskupa wymownie uświadamiają, że nowy biskup roz­poczyna pełnienie swojej posługi, której głównymi zadaniami jest głoszenie słowa Bożego (nauczanie), celebrowanie liturgii (uświęcanie) oraz prowadzenie ludu Bożego do zbawienia (pasterzowanie).
   Od tego momentu nowo ustanowiony biskup posiada pełne prawo,
   do tego, aby w kościele katedralnym zająć należące do niego miejsce – katedrę biskupią, znak jego władzy nauczycielskiej, kapłańskiej i pasterskiej oraz znak jedności wyznawców tej sa­mej wiary. Uroczystość Ingresu zaplanowana jest na poniedziałek 20 września br.
   i rozpocznie się o 11.30 procesją liturgiczną do Katedry z budynku domu
   parafialnego parafii katedralnej. W bramie głównej Katedry biskupa przywita Prepozyt Legnickiej Kapituły Katedralnej i proboszcz Katedry, i nastąpi dalsza część uroczystości. Eucharystia rozpocznie się o 12.00.
   Kieruję zatem do Was Czcigodni Prezbiterzy, Diakoni, Osoby Konsekrowane i do Was wszystkich Siostry i Bracia, wierni Diecezji Legnickiej
   serdeczne zaproszenie do udziału w tej uroczystości. Zapraszam także wszystkie wspólnoty i organizacje kościelne. Niech nasza liczna obecność, będzie znakiem i wyrazem jedności z naszym Pasterzem.
   Proszę także, aby dzisiejsza niedziela była szczególnym dniem modlitwy za naszego Biskupa. Poprzez dzisiejszą modlitwę okażmy jedność z naszym
   Biskupem, jedność między sobą. Niech ta modlitwa będzie wsparciem wspólnoty wierzących dla swojego pasterza, którego daje nam Chrystus jako znak jedności i skałę, na której oprze się nasza wiara.

Dodaj komentarz