Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

19 marca 2017 r.

 1. III Niedziela Wielkiego Postu msze św. o 8.30 i 11.00. Po południu o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. W po­niedziałek nabożeństwo o godz. 17.00.

 2. Msze św. w tygodniu we wtorek, środę o godz. 17.00 w czwar­tek i so­botę rano o godz. 7.00. W piątek o godz. 17 Adoracja Najświętszego Sakramentu o 17.30 Droga Krzyżowa i po niej msza św.

 3. W środę kancelaria czynna od 16 do 16.30. Po mszy św. spotkanie dzie­ci przygotowujących się do I komunii św. z klas trzecich.

 4. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie dzieci klas dru­gich, które mają przy­stąpić do komunii św. w maju 2018 roku.

 5. W piątek po mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.

 6. W sobotę 25 marca w Uroczystość Zwiastowania NMP nasza diecezja obchodzić będzie jubileusz 25 lecia istnienia, główne uroczystości od­będą się w Katedrze Legnickiej o godz. 11.00 ze Złotoryi organizowany jest wyjazd spod ZOK-u o godz. 9.45. Zapisy w zakrystii parafii Naro­dzenia NMP. Wyjazd jest darmowy.

 7. W piątek 31 marca w parafii Narodzenia NMP rozpocznie się kurs przedmałżeński. Zachęcam wszystkich, którzy planują zawrzeć małżeń­stwo do końca wakacji do skorzystania, następny kurs odbędzie się do­piero po wakacjach.

 8. Parafia św. Jadwigi po raz trzeci organizuje jednodniową pielgrzymkę pieszą w int. trzeźwości i o błogosławieństwo w rodzinach. Dnia 1 kwietnia, w so­botę – wyjście z naszego kościoła i koniec w Wilkowie. Rozpoczęcie o 8.15 modlitwami w naszym kościele , następnie w kościele św. Jadwigi i ko­ściele Narodzenia NMP na Rynku. Można wziąć ze sobą dzieci i potraktować to jak piękny spacer rodzinny. Zakończenie ok. 13.30.

 9. Sprzątanie kościoła w marcu i kwietniu:

 • 25 marca Brzozowa

 • 1 kwietnia Brzozowa

 • 8 kwietnia Gwarków

 • 15 kwietnia Gwarków

Dodaj komentarz