Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

14 kwietnia 2019 r.

 1. Niedziela Palmowa msze św. o 8.30 i 11.00. Msza św. o godz. 11.00 rozpocz­nie się pod Krzyżem na początku Kopacza i procesją do kościoła ( o ile będzie sprzyjająca pogoda). Gorzkie Żale o godz. 16.00.

 2. Msze święte we wtorek i środę o godz. 17.00. W Wielki Czwartek prze­żywać będziemy ustanowie­nie sakra­mentów Kapłaństwa i Eu­charystii msza Wiecze­rzy Pańskiej o godz. 18.00. W Wielki Piątek nabożeń­stwo Krzyża o godz. 18.00. Msza Wigi­lii Paschalnej o godz. 19.00 z procesją rezurekcyjną. Bar­dzo proszę o przyniesienie na tę mszę świętą gromnic i świec.

 3. W czwartek po mszy Wieczerzy Pańskiej udamy się na Drogę Krzyżo­wą po ulicach naszego osiedla (trasa drogi krzyżowej Broniew­skiego Gwarków Aka­cjowa Broniewskiego i powrót do kościoła). Ado­racja Najświętszego Sakra­mentu w piątek od godz. 8.00 do wie­czornej litur­gii po niej do 22.00. Po litur­gii wielkopiątkowej okazja do spowie­dzi, jak również przed mszami we wto­rek i środę. W sobo­tę adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim od godz. 8.00. Zachęcam do adoracji. W pią­tek i sobotę o godz. 8.00 będzie jutrznia w koście­le zapraszam serdecz­nie na to nabożeństwo. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły a więc trzy posiłki bezmięsne w tym jeden do syta.

 4. Poświęcenie pokarmów w sobotę w kościele o godz. 10, 11 i 12.

 5. W Niedzielę Zmartwychwstania msze św. o 9.00 i 11.00.

 6. Pod chórem stoi puszka na kwiaty do Bożego Grobu i dekoracje Wielkiego Ty­godnia.

 7. We wtorek po mszy św. będziemy dekorować kościół na święta, proszę o pomoc w przygotowaniu kościoła na Triduum paschalne i Wielka­noc.

 8. Do nabycia paschaliki wielkanocne w cenie 10 złotych, z których do­chód Caritas przeznaczy na pomoc chorym przebywającym w ZOL w Legnicy i Jeleniej Górze.

 9. Sprzątanie kościoła w kwietniu:

 • 20 kwietnia Brzozowa

 • 27 kwietnia Lipowa Kopaczy

Dodaj komentarz