Historia

Minęło pięć lat od ustanowienia naszej parafii. To okazja do po­dziękowań i podsumowań. Wiele dobrych rzeczy wydarzyło się przez ten czas. Stajemy się coraz bardziej wspólnotą Kościoła, zbliżyliśmy się i le­piej poznaliśmy, przestaliśmy być anonimowi i nasz los przestał być obo­jętny dla nas. Za wielkie dobro pragniemy po­dziękować Panu Bogu, który w Swojej Opatrzności stworzył z nas wspólnotę wierzą­cych, który w swo­jej mądrości postawił i posłał ludzi, którzy swoją mądrością, ofiar­nością i zaangażowaniem spełnili Boży zamysł.

Dziękuję Radzie parafialnej i temu gronu parafian, które nie tylko żywo uczestniczy w życiu kościoła, ale również nie zawodnie swoim czasem, modli­twą i pracą angażuje się we wszystkie podejmowane inicjatywy.

Nie sposób wymienić z imienia i nazwiska wszystkich, którzy w tym czasie wsparli nasz kościół i którym tak wiele zawdzięczamy. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać i pamiętamy o nich przed ołtarzem i w modlitwie.

Dodaj komentarz